Mình rất nhớ những người thầy đã dạy mình ở Singapore

Mình rất nhớ những người thầy đã dạy mình ở Singapore, không chỉ là những kiến thức và cảm hứng họ đã truyền cho mình, mà còn ở sự gần gũi vô cùng (như một người bạn) cũng tác phong của họ trên giảng đường. Một người là người Nhật, và hai là người Mỹ. […]

KHI BẠN CẢM THẤY BẤT LỨC TRƯỚC MÁI TÓC CỦA KHÁCH

KHI BẠN CẢM THẤY BẤT LỨC TRƯỚC MÁI TÓC CỦA KHÁCH _MỀN HOÁ QUÁ ĐỘ _TÓC TẨY MUỐN UỐN ÉP _TÓC MÙN _TÓC NÁT MUỐN ĐANH CHẮC DẺO DAI _NHUỘM UỐN ÉP NHIỀU LẦN TÓC KHÔ SƠ ………………………………………………………………….. WEKLA OF ĐỨC ->BẬT MÍ BÍ QUYẾT GIẢ QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ TRÊN SIÊU PHỤC HỒI COLLGEN […]

Tôi nhớ mình xem Before Sunrise năm mười tám tuổi

Tôi nhớ mình xem Before Sunrise năm mười tám tuổi. Bộ phim là một câu chuyện không quá đặc biệt về hai người gặp nhau trên một chuyến tàu, có tình cảm với nhau, cùng nhau trải qua một đêm nhiều kỉ niệm tại Vienna rồi sau đó chia tay để trở về với hiện […]