Dao Duy Thanh ơi

Dao Duy Thanh ơi, ngoài này Vụ chế độ KTKT hết sách TT 200 rồi.
TT 133 thì còn nhiều 😀
Trong đấy em còn không, gửi giúp chị:
1. 2 bộ chị mua vì hôm nọ chị tặng các bạn trúng thưởng tham gia trò chơi định khoản Buổi chuyên gia chia sẻ, chị đã nói a Chung Thanh Tien gửi anh Thìn hoặc chị Thắm mang ra giúp để còn lên BTC xin anh Vinh ký tặng các bạn mà không mang ra kịp.
Hiện nay chị đang phải mượn cơ quan.
2. 4 bộ cho các bạn ở lớp ôn CPA nhờ chị mua hộ sách chuẩn của Vụ chế độ.
Cảm ơn em !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *