VỪA PHÁT HÀNH TRÊN AMAZON

VỪA PHÁT HÀNH TRÊN AMAZON! VietMD Publishing CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG, ấn bản lần 2, 2017 Sách nầy giữ lại một phần lớn từ ấn bản 1 (free download trong FB của VietMD AME/EBM and USMLE), thêm các phác đồ điều trị vết thương nguyên nhân động mạch, tĩnh mạch, tiểu đường và ung thư. […]