1/ Còn bạn nào có tên trong danh sách 3 group mua Vietlott mà chưa được add vào group FB không

1/ Còn bạn nào có tên trong danh sách 3 group mua Vietlott mà chưa được add vào group FB không?
2/ Tạm thời sẽ không mở đợt 4. Đợi đợt quay số sau mình sẽ mở tiếp nếu giải thưởng > 50 tỷ trở lên.
Xem thử kết quả lần thử nghiệm này như thế nào.
3/ Có ai nhận ship muối iốt không? 5-10kg/lần, trúng Vietlott xong mình gửi tặng 1 số bạn có hoàn cảnh comment trong mấy status của mình.

7 thoughts on “1/ Còn bạn nào có tên trong danh sách 3 group mua Vietlott mà chưa được add vào group FB không

    1. Tất nhiên là có chứ, và điều đó phải nằm trong dự tính ban đầu, kể từ khi a K lập group rồi bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *