. Đổ vỡ
Sầu chia nửa cuộc đời rẽ lối
Em đi rồi tăm tối đời tôi
Dở dang mơ ước tuyệt vời
Con mình còn nhỏ anh dơi lệ sầu
Con hỏi bố mẹ đâu bố nhỉ
Mấy ngày nay nó rỉ tai tôi
Mẹ con đi đâu mất rồi
Sao con chỉ thấy bố sơi bánh mỳ
Cơm mẹ nấu thường thì theo bữa
Sới lên rồi chan chứa tình thân
Gia đình đầm ấm quây quần
Bưng lưng cơm rẻo nghĩa nhân đậm đà
Con chịu khó mẹ xa vài bữa
Rồi sẽ về bố hứa với con
Cha con chờ mẹ mỏi mòn
Hết ngày tới tháng héo hon thân gầy .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *