Đồng chí hướng

Đồng chí hướng! Tôi lờ mờ nhận ra nó, trong một gương mặt đầy phẫn nộ hay hào hứng…. Tôi lờ mờ, nhận ra nó….nỗ lực rồi buồn nản…. Tôi lờ mờ hiểu về nó….nhanh như một mũi tẻn…..và “hiền” như một ngọn kiếm… Lờ mờ nhận ra tình yêu của nó dành cho tôi….và […]