Men Vi Sinh Optibac Của Anh Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Trở Lên

Men vi sinh Optibac chứa 5 tỷ lợi khuẩn cùng các sợi Fructozo. Sản phẩm thích hợp cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Men vi sinh Optibac của Anh (mẫu mới) Men vi sinh Optibac của Anh (mẫu cũ) Đối tượng sử dụng Men vi sinh Optibac Thích hợp dùng cho trẻ từ 1 […]