Cảm ơn PLO và cả nhiều tờ báo khác đã dùng bức ảnh này của tôi

Cảm ơn PLO và cả nhiều tờ báo khác đã dùng bức ảnh này của tôi… Tôi chụp bức ảnh này rất cẩn thận bằng máy chuyên nghiệp, trong một khoảnh khắc nghỉ dọc đường chuyến đi lên vùng cao của No-U Thiện Nguyện cách đây 2 năm. Nhớ lại lúc đó, tôi nhớ có thoáng nghĩ đến hoàn cảnh lúc này, lúc mà em tôi cần những bức ảnh đẹp nhất, tử tế nhất để mọi người gần xa biết nó là ai 🙂
P/s: bạn nào cần ảnh gốc để phóng to cứ nhắn riêng nhé

5 thoughts on “Cảm ơn PLO và cả nhiều tờ báo khác đã dùng bức ảnh này của tôi

  1. Kể cũng ngược đời. Tác giả bức ảnh không được xin phép mà lại phải đi cảm ơn ngược.

    1. Vì ít nhất nó được xuất hiện trên truyền thông trong hình ảnh tử tế nhất 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *