Chuyện mấy tiếng trước xem show của Ly Giam Tien và sụt sùi cảm thấy mình quá già quá thua kém thế hệ trẻ khi em ấy sinh 1996 mà đã đã thiết kế bao bộ đồ lồng lộn lộng lẫy lấp la lấp lánh

Chuyện mấy tiếng trước xem show của Ly Giam Tien và sụt sùi cảm thấy mình quá già quá thua kém thế hệ trẻ khi em ấy sinh 1996 mà đã đã thiết kế bao bộ đồ lồng lộn lộng lẫy lấp la lấp lánh. Chúc mừng em với BST đầu tiên lên sàn catwalk với chị first face kiêm vedette sắc lạnh quyến rũ Chế Nguyễn Quỳnh Châu.
Đi xem show còn bất thình lình gặp chị đẹp #Magonn Tu Ngo với BST mới đảm bảo các chị em nhìn phát thấy muốn mua ngay! Bravo hai chị đẹp với thương hiệu ngày càng hùng mạnh!!!
Ảnh đẹp chụp bởi đại gia F&B Sài Gòn Nguyễn Tường Huy.

3 thoughts on “Chuyện mấy tiếng trước xem show của Ly Giam Tien và sụt sùi cảm thấy mình quá già quá thua kém thế hệ trẻ khi em ấy sinh 1996 mà đã đã thiết kế bao bộ đồ lồng lộn lộng lẫy lấp la lấp lánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *