Đầu thì căng ra tính kế làm ăn

Đầu thì căng ra tính kế làm ăn, mắt thì căng ra đọc đề án tinh giản biên chế, tinh thần thì căng ra lo làm sao làm hết những đống việc của ngày hôm nay, còn tai thì căng ra nghe cụ taxi vặn volum hết cỡ: Vàng cây lá bay, đôi tay cái gì mà gầy, sương rơi cái gì mà đêm ngày ý!!!!
Mình trông cải lương quá hay sao?
Cụ ý lại còn chơi DJ nhạc vàng nữa, lại vừa chuyển bài, vừa i ỉ theo bản nhạc: Em gái miền quê, cuộc đời tong tắng, lòng ta vẫn thắm, chưa được 1 phút lại đã: Người đi đi ngoài phố, từ đây xin giã từ í í i ì kia kìa
>>>>>_<<<<< Tôi đi chết đây!!!

6 thoughts on “Đầu thì căng ra tính kế làm ăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *