Ẽm suốt ngày meo meo nên không ai nhớ là ẽm đã lớn

Ẽm suốt ngày meo meo nên không ai nhớ là ẽm đã lớn.
Thấy dì Lãm soạn áo váy makeup cho chị Long Vân thì ẽm ngồi gần đó e hèm : Nếu dì Lãm muốn con làm mẫu thì con sẽ làm !
Làm cũng ổn đó phải không các mẹ 🙂

2 thoughts on “Ẽm suốt ngày meo meo nên không ai nhớ là ẽm đã lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *