Học lập luận

Học lập luận, cô giáo nêu vấn đề: Nhiều người tin rằng có đánh đòn trẻ con mới ngoan và học giỏi được.
Lớp như có… bão. 20 bạn, 20 phản biện khác nhau để dẫn dắt đến kết luận của riêng mình – cố lắm mới đợi bạn nói hết câu để mình còn nói. Tuôn hết “nỗi lòng”, vẫn có người giơ tay, hỏi đến thì bảo:
– Con muốn nói thêm là con biết cô không ủng hộ việc đánh đòn đâu!
– À, cái đó còn tùy, lỡ mà cô tức lên, không biết làm thế nào lại dùng cách đấy thì sao?
– Thì bọn con sẽ nhắc cô làm thế là phạm luật, sẽ bị phạt đấy cô ạ! Và cô sẽ thôi ngay!
Cô giáo hiền lành dịu dàng nhất quả đất đã chính thức bị học sinh bắt nạt rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *