http://trithucvn

http://trithucvn.net/…/tai-sao-gia-ban-le-thuc-pham-cua-vie…
http://vnexpress.net/…/via-he-trung-tam-sai-gon-bi-tai-chie…
Giá thuê mặt bằng chiếm 30 – 40% giá bán hàng. Thậm chí nhiều nơi chiếm hết 100% doanh thu, và phải bù lỗ… Các chiến dịch dẹp vỉa hè, đưa văn phòng ra khỏi chung cư… Hậu quả thực sự đã làm giá cho thuê mặt bằng tăng cao đột biến. Đi dọc các phố bây giờ k ít các cửa hàng bị đóng cửa hoặc nhượng quyền. Muốn phù hợp hơn và đảm bảo doanh thu chỉ có thể đi vào thuê các mặt bằng tại các ngõ lớn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *