(Khi ông Đỗ Thắng Hải phát biểu rằng năm 2016 nhập khẩu thịt heo tới 44 ngàn tấn không gây ảnh hưởng tới giá thịt heo trong nước thì lập tức bị một làn sóng phê phán và chửi bới dữ dội vì thấy điều này “vô lý” quá

(Khi ông Đỗ Thắng Hải phát biểu rằng năm 2016 nhập khẩu thịt heo tới 44 ngàn tấn không gây ảnh hưởng tới giá thịt heo trong nước thì lập tức bị một làn sóng phê phán và chửi bới dữ dội vì thấy điều này “vô lý” quá. Phản ứng “dữ dội” kiểu này có thể hiểu được vì cả nước đang trong cao trào “giải cứu heo”. Tuy nhiên, những “phản ứng” kiểu này cho thấy nhiều người Việt Nam vẫn còn phản ứng nhiều bằng cảm xúc trước những vấn đề cần các đánh giá về chuyên môn và lý trí. Điều này l…
Đọc tiếp

2 thoughts on “(Khi ông Đỗ Thắng Hải phát biểu rằng năm 2016 nhập khẩu thịt heo tới 44 ngàn tấn không gây ảnh hưởng tới giá thịt heo trong nước thì lập tức bị một làn sóng phê phán và chửi bới dữ dội vì thấy điều này “vô lý” quá

    1. Tôi nói rồi, phải coi lại cơ cấu các mặt hàng loại gì và diễn biến nữa. Dù nhập có 1kg vẫn có thể nói là có “ảnh hưởng”. Vấn đều là ảnh hưởng cỡ nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *