Không ít dự án giáo dục với kinh phí hàng ngàn tỉ đồng đã không hoàn thành mục tiêu

Không ít dự án giáo dục với kinh phí hàng ngàn tỉ đồng đã không hoàn thành mục tiêu, nhức nhối đi vào quá vãng nhưng hậu quả còn đeo đuổi nhiều thế hệ
Trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) triển khai chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (dự kiến bắt đầu từ năm 2018), đã có rất nhiều ý kiến cho rằng dự án hàng ngàn tỉ này khó khả thi bởi sự mơ hồ, thiếu thực tế. Nếu không cẩn trọng, lại thêm một đề án giáo dục nữa sẽ phá sản như không ít những đề án thí điểm tốn kém tiền bạc công sức trước đây. Cái giá phải trả cho sự thiếu cẩn trọng trong giáo dục không phải chỉ là cái nhìn thấy ngay trước mắt mà tồn tại sau đó rất lâu, có khi là ảnh hưởng lên cả một thế hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *