Ko có 2 đứa nhỏ đi cùng nên ba mẹ sẽ chơi thế phần cho 2 đứa

Ko có 2 đứa nhỏ đi cùng nên ba mẹ sẽ chơi thế phần cho 2 đứa, kaka. Kẹo bông gòn hình Minion dễ thương muốn xểu
Dụ bạn í uống trà sữa để mình còn húp ké, còn mình thì uống trà chanh tắc thêm trân châu cho mát

8 thoughts on “Ko có 2 đứa nhỏ đi cùng nên ba mẹ sẽ chơi thế phần cho 2 đứa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *