Lễ lộc chả đi đâu chỉ quanh quẩn ăn 2 nhà hàng Pháp & Địa trung hải xong chui vô spa nhà trùng tu di tích

Lễ lộc chả đi đâu chỉ quanh quẩn ăn 2 nhà hàng Pháp & Địa trung hải xong chui vô spa nhà trùng tu di tích. Vui vì thấy ngày lễ các em vẫn đi làm đông đủ, vui nữa vì thấy các em từ những đôi bàn tay mới tinh sau 3 tháng vào nhà Babor đã trở thành chuyên nghiệp, em nào em nấy yêu nghề, yêu đời. Ngày lễ cũng chả là gì, tay vẫn phải làm & miệng vẫn phải nhai thôi !

4 thoughts on “Lễ lộc chả đi đâu chỉ quanh quẩn ăn 2 nhà hàng Pháp & Địa trung hải xong chui vô spa nhà trùng tu di tích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *