Mình bắt đầu có cảm giác giống phụ nữ

Mình bắt đầu có cảm giác giống phụ nữ, nhìn avatar thì thấy vui, nhìn vào giương thì thấy chán, nhìn mấy ẻm xinh hơn thì thấy có tí ngưỡng mộ + ganh tị.
Mình nghĩ mình đã phát minh ra cách để hiểu phụ nữ theo đúng nghĩa đen (mà ko cần phải chỉnh cò).

25 thoughts on “Mình bắt đầu có cảm giác giống phụ nữ

  1. Chuyển 1 phần thì có rồi, toàn phần VN chưa có. Nhưng mPoS có hỗ trợ tài chính 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *