Mùa vàng trên xứ Mù

Mùa vàng trên xứ Mù!
nghe sư phụ Nguyễn Trung Quân nói cái mày sắp gặt nàm cái tao cứ gọi là rạo hết cả rực, trong khi sư phụ Cong Phạm thì đang nam tiến. Cái mày nhớ đợi cái tao lên mới gặt nhé, để tao với mày quây quần bên nồi cơm mới, bên hũ rượu đầy quên ngày quên tháng cùng những kỉ niệm đong đầy theo tháng năm
…… ngày….. tháng……năm

22 thoughts on “Mùa vàng trên xứ Mù

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *