NHÀ CHỐNG LŨ: SAU BÃO LỚN

NHÀ CHỐNG LŨ: SAU BÃO LỚN, 29 CĂN NHÀ Ở LỘC THUỶ, LỆ THUỶ, QUẢNG BÌNH ĐỀU AN TOÀN
Tính đến nay, NCL đã làm 29 căn nhà cho xã Lộc Thuỷ chia làm 3 đợt: 6 căn đợt 1, 11 căn đợt 2 đã bàn giao và 12 căn đợt 3 đang xây dựng. Và thật may mắn là cả 29 căn đều an toàn, duy chỉ có 1 căn bị tốc 10 viên ngói do nhà sát đồng nên gió đánh thẳng. Chúng mình thấy bầu trời trở nên xanh hơn, phơi phới niềm tin về sức mạnh đến từ tình yêu thương & sự chung tay của cộng đồng!
#NhàChốngLũ
#QuảngBình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *