Nhận được đoạn clip rất ngắn trong buổi thuyết trình tuần trước tại KL

Nhận được đoạn clip rất ngắn trong buổi thuyết trình tuần trước tại KL – Malaysia về ” Sự liên quan mật thiết giữa Não Bộ với Vân Tay”. Tớ lưu lại đây làm kỷ niệm lần đầu tiên ” bỡ ngỡ” ấy…
Chúc ngày mới, Tuần mới tuyệt vời cả nhà nhé..
.
Receiving a short video from last week in KL. Just record here for first memorable event abroad.
Any clip or nice pics, pls send me if you have ok? my dear friends..
Have a beautiful day, great new week.
With Ony CH., Liew Say Moy Jaijun Mook Tik Sar Rose Sasi Mam Mumi
#baoanhchiase #kellyshare #sinhtracvantay

34 thoughts on “Nhận được đoạn clip rất ngắn trong buổi thuyết trình tuần trước tại KL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *