Nhớ

Nhớ..!!!
Cha không còn bên con nữa rồi
Dành cho con những ân cần dậy dỗ .
Không cho Con những tủi hờn giận dỗi.
Lúc tủi phận khi thiếu bóng hình Cha .
Cha biết không . Thương cha nhiều lắm …
Thương quoặn lòng . Thương nhói buốt tim Con
Là do cha k thoát được vận mệnh
Làm tổn thương Con gái nhỏ sầu vơi .
Thương cha con quoặn thắt lòng .
Ứa rơi nước mắt , đắng lời Thương cha
Cha ơi cha… giữa cd sóng gió
Ghập ghềnh phía trước , con phải biết làm sao
Khoan dung đón nhận nghiệp sanh .
Buông đi nghiệp đủ Hiếu đền .
Duyên tiền tiêu tán , tơ hồng dứt dây .
Hợp tan ai cũng đến thời ….
Thân mạng Sinh . Tử số Trời ban ân .
Bên cha là cả bao la ân tình .
Bước đi Con dẫu lẻ mình .
Đức tin luôn nhớ rõ hình bóng cha.
Nghiệp duyên đã hết , ngả đường chia ly..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *