NXB Hội Nhà Văn lại phát hành tiếp 5 cuốn sách mới của Kim Định

NXB Hội Nhà Văn lại phát hành tiếp 5 cuốn sách mới của Kim Định, vậy là đã có 11 cuốn, gần một phần ba di cảo của triết gia lớn này – người đầu tiên giải mã sắc sảo, hấp dẫn và thuyết phục về cội nguồn cấu trúc và giá trị của văn hoá Việt. Nếu không có ông, nhiều người trong chúng ta sẽ chỉ nhìn di sản văn minh văn hoá siêu việt của tổ tiên qua mấy khái niệm sáo mòn: Yêu nước, cần cù, dũng cảm, linh hoạt, có tinh thần độc lập mà các nghị quyết của Đảng CSVN 7 thập kỷ nay xào tới xào lui. Không hiểu dân tộc sao có thể đưa dân tộc đến cái đích hạnh phúc mà dân tộc muốn. Các bạn quan tâm hãy ra phố Đinh Lễ mua ngay kẻo hết.

2 thoughts on “NXB Hội Nhà Văn lại phát hành tiếp 5 cuốn sách mới của Kim Định

    1. Hết ở mấy hiệu sách ấy thai, trong cả nwosc vẫn còn chứ! Chứng tỏ họ in còn ít hơn nhu cầu của người mua sách. Thật đáng mừng cho dân trí đã có vài chiều kích phát triển hơn xưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *