Ơ vđ thật xót 1 đôi sz 37 ở cuối kiện hàng

Ơ vđ thật xót 1 đôi sz 37 ở cuối kiện hàng. sáng dọn nhà e mới thấy haha. Ai quất 37 thì quất đi nhé. E đố ai dân oder trung có thể od đôi này vs giá #150kkk này nữa nhé vì nó hết hàng rồi ý. Đơn hq kh đặt thêm e cũng xon phép huỷ vì hàng hết r ạ

18 thoughts on “Ơ vđ thật xót 1 đôi sz 37 ở cuối kiện hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *