PHẢI VẬY CHỨ

PHẢI VẬY CHỨ!!!
Mẹ nàng đưa ra quy tắc làm việc hàng ngày .. nàng phải ghi vào sổ lịch làm việc cho ngày hôm sau, sáng làm những việc gì, chiều tối làm những việc gì, liệt kê từng việc, ví dụ theo thứ tự từ 1 tới 10, làm xong phải đánh dấu đã làm xong, nếu 1 việc không xong mà không có lí do chính đáng sẽ bị phạt 1 lần (không nhắc nhở nữa vì việc làm hàng ngày từ năm nàng được 5 tuổi).
Sáng nay 1 việc nàng chưa làm mà Mẹ hỏi nàng: Còn việc gì chưa làm không? Nàng kiểm tra hết vẫn nói xong rồi, mặc dù 1 việc vẫn chưa làm .. thế là nàng bị Mẹ phạt.
Lên xe Mẹ giận không nói chuyện với nàng như mọi hôm mà ngồi hướng ra ngoài, tới trường Mẹ thấy nàng tội quá, vẫn ôm và hôn lên trán nàng một cái và chúc nàng ngày mới vui vẻ như mọi hôm. Nàng như giải tỏa tâm lý, cười thật tươi, cám ơn Mẹ và nói: PHẢI VẬY CHỨ???!!!
P/S: THƯƠNG NGƯỜI YÊU NHÍ CỦA TUI GHÊ!!! Hichic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *