Sau một ngày làm việc mệt nhoài

Sau một ngày làm việc mệt nhoài, được ăn cơm vợ nấu, bánh vợ mua thật không gì bằng.
À nói cho các ông biết, trong các thể loại bánh su kem bình dân tôi chưa thấy ở đâu đọ được với su kem sữa của bánh ngọt Hồng Kông Giảng Võ/Hàng Cót, không tin thử xem.

42 thoughts on “Sau một ngày làm việc mệt nhoài

  1. =)) thử đi e cũng hay ăn su kem mà thấy mỗi chỗ này ngon. Ngày trc cắn ngập kem nhưng h hình như cho bớt đi nhưng vị vẫn ngon. A ko thấy ngon thì đưa e ăn hộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *