Sinh nhật cậu cả Pổt vải tấm hình kỉ niệm!

Sinh nhật cậu cả Pổt vải tấm hình kỉ niệm!
Làm đơn giản vài món với con gà đông tảo bà nội gửi vào! Kim ke xào hạt điều! Kim kê rang mè và kim kê nấu khoai môn thôi mà cậu cả lại ko ăn chỉ ăn gà rán loteria là sao!

Posted in Uncategorized

7 thoughts on “Sinh nhật cậu cả Pổt vải tấm hình kỉ niệm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *