Song song hai lời cầu nguyện :

Song song hai lời cầu nguyện :
lạy Cha chúng con , xin Cha cất mọi sự nói hành, Sự dối trá bão tố đang ập đến chúng con. Con mệt mỏi. Con thấy nặng nề. Sao Cha không xét lẽ công bình và binh vực chúng con. Con xin Cha sửa trị những ai làm tổn thương và bôi nhọ Danh Cha. Chúa ơi. Ngài có nghe tiếng con kêu cầu. Con muốn bình yên trên quê hương con và sự chúc phước Ngài tuôn đổ trên chúng con lan ra mọi người xung quanh. Mà sao con chưa thấy dấu hiệu nào cả. Chúng con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Jesus. Amen
Con ngợi khen Cha là Chúa của chúng con. Con tôn vinh Ngài. Vì mọi sự đến là bởi ý Ngài. Con cầu xin Thần Linh Chúa ban năng lực và sức mạnh của Ngài để chúng con có thể dựa sức Ngài mà đánh trả mọi mũi tên của kẻ chống nghịch Ngài. Con cảm ơn Ngài trang bị cho chúng con sự trãi nghiệm để chúng con có cớ lớn mà ngợi khen Ngài cũng như giúp đỡ anh chị em vững tin nơi Chúa. Chúng con không là ai cả nhưng trong mắt Ngài. Chúng con là bạn hữu của Ngài vì Ngài đã san sẻ sự thương khó Ngài cho chúng con chiêm nghiệm. Tạ ơn Chúa mọi điều. Xin Cha cho gia đình chúng con hiểu lẽ thật và rờ đụng chính Ngài. Chúng con biết chúng con đang đánh trận với các thần dữ nhưng Ngài đã thắng cho chúng con rồi. Lẽ thật và sự công chính là từ Ngài. Nên con tôn vinh Ngài, dẫu còn hơi thở cuối cùng con cũng nói về Ngài. Thật vậy Cha ơi. Trong Danh Chúa Jesus Christ. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *