Sử dụng mỡ trăn triệt lông

Sử dụng mỡ trăn triệt lông, sau 3 tháng hoàn toàn hết sạch lông. Khách phản hồi lại háo hức, như không thể tin là có thể hiệu quả thật sự như vậy.
#Mỡ_trăn giúp triệt tất cả các vùng lông trên cơ thể: từ tay, chân, dưới cánh tay,… đến các bạn nam thoa cho râu lâu mọc lại luôn nhé.
CÁCH SỬ DỤNG:
wax lông xong => lập tức thoa mỡ trăn lên da, và lưu lại 30′. Sau đó rửa sạch lại.
Sau mỗi lần wax mọi người thoa liên tiếp 3 ngày để đảm bảo làm nan lông yếu đi. Đảm bảo dẹp sạch violon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *