Thanh Hoá là

Thanh Hoá là…. Thế giới!
Lời tán đâu tốn tiền mua
Lựa lời mà tán cho vừa lòng nhau:
Hết đầu tàu-mũi nhọn-cô gái ngủ qua bình minh, rồi đến VN thu nhỏ . Trong khi VN thu cả thế giới, như thế : Thanh Hoá là thế giới thu nhỏ
–http://nld.com.vn/…/thu-tuong-thanh-hoa-la-mot-viet-nam-thu…

5 thoughts on “Thanh Hoá là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *