Theo bà Shoko Ishikawa

Theo bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện của Cơ quan Liên Hiệp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam: “Khuôn mẫu giới chính là một trong những gốc rễ của sự phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới và là nguyên nhân khiến bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Nó vẫn còn tiếp diễn và đang phổ biến trên khắp thế giới.
Hiện tại, UN Women tại Việt Nam đang cùng nỗ lực hợp tác để tìm cách xoá bỏ được những khuôn mẫu này trong cuộc sống hàng ngày!”.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *