Thông tin về phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trần Anh Kim và ông Lê Thanh Tùng theo điều 88 “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đã kết thúc chiều nay 26/05/2017

Thông tin về phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trần Anh Kim và ông Lê Thanh Tùng theo điều 88 “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đã kết thúc chiều nay 26/05/2017.
Kết quả Ông Trần Anh Kim 68 tuổi và ông Lê Thanh Tùng 49 tuổi bị buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Trong phiên sơ thẩm, ông Trần Anh Kim bị kết án 13 năm tù giam, ông Lê Thanh Tùng 12 năm tù giam; mỗi ông bị phạt quản chế 4 năm tại địa phương.
Nguồn fb Chính Minh.

2 thoughts on “Thông tin về phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trần Anh Kim và ông Lê Thanh Tùng theo điều 88 “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đã kết thúc chiều nay 26/05/2017

  1. Kẻ đã tố cáo Nhà nước Việt Nam nợ dân Luật Biểu Tình ngay trong kỳ họp của quốc hội vẫn chưa bị bắt về tội phản quốc, sao đã đòi bắt những người khác? Bộ Luật Hình Sự của Việt Nam đã bị chối bỏ và sỉ nhục.

    1. Đây là điểm tử huyệt của ngành Tòa án Việt Nam, các luật sư hãy xem xét.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *