Thư tình dán bằng chữ Bin

Thư tình dán bằng chữ Bin
Bữa giờ hè mê mải, tưởng lời hứa sẽ viết thư tình cho mẹ đã bị chìm xuồng. Thế mà ảnh vẫn nhớ. Dúi vào tay mẹ một lá thư tình bé bằng 2 phím ký tự, chỉ vỏn vẹn 3 chữ con yêu mẹ. Thư được dán lại bằng chữ Bin.
Mẹ hỏi mấy bài thơ tình đâu sao không thấy? ảnh nói: Hè mà mẹ, đâu có đi học nên không có thơ mới. Mẹ chờ năm học mới vậy
Hoá ra trong mắt Bin, các bài thơ trong sách giáo khoa đều là thơ tình
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *