THƯƠNG

THƯƠNG…
Thương em nói chẳng thành lời
Thương từ giọng nói , tiếng cười rất duyên
Thương em đôi mắt hạt huyền
Thương em ngồi tựa mạn thuyền…đợi ai
Thương bến đò ngẩn ngơ hoài
Thương câu ví dặm…nắng cài hoa xuân
Thương em vất vả tảo tần
Thương lời hò hẹn…trăng ngần bến xưa
Thương em đi sớm về trưa
Thương em chẳng quản nắng mưa dãi dầu
Thương em chờ đợi bấy lâu
Thương tình em dệt thắm màu thuỷ chung
Thương em thương đến vô cùng
Thương em sao chẳng được chung một nhà…(!)
HN- 6/7/2017 – Lọ Vàng
Bùi Nguyễn Kim Bình
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *