Tôi hay đi nốc diệu về muộn

Tôi hay đi nốc diệu về muộn. Mỗi bận thế mặt vợ tôi luôn sưng xỉa. Hôm điên tiết, tôi táng hẳn cho hai bạt tai, mặt nó sưng to gấp đôi thường nhật. Nó be rầm lên với song thân rồi kể tội. Tôi chối và vu mẹ cho cái tổ ong trong nhà.
Nhưng từ ngày được anh Viet Do Hoang tặng cho cặp áo chim cò hoa hoét thì tôi không dám làm gì nữa bởi đơn giản là ong nó cứ đòi đốt mỗi tôi thôi.Hehe…!!!
P/s: Tổ viên tổ Dỗ Ong bàn chiến lược…oánh vợ:))

21 thoughts on “Tôi hay đi nốc diệu về muộn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *