Tôi nghĩ là ông L

Tôi nghĩ là ông L.H.Chí có thể bị nhầm, hoặc bị loạn màu. Chắc do ông ta nghe lỏm những lời tám của các vị thần kiểu như: ô cái ông thần chết này tài thật, ngồi đó không mà kiểm duyệt đen hay trắng rồi cho người này lên thiên đường người kia vô địa ngục, ông cũng quan liêu bỏ mẹ cứ trắng như sữa là chuyển lên mà không đọc hồ sơ… Thế là sẵn máu cai thầu china ông ta bèn ra ngoài tuyển người đưa lên thiên đường, ông ta cũng chẳng biết thiên đường ở đâu phải tu luyện thế nào, bèn cũng khôn lỏi tuyển da trắng sữa và bắt múa 5 bài vận động để tránh tuyển phải những người tàn tật rồi ông ta dắt họ thẳng tới cửa của Thần chết để xin lên thiên đường. Nhưng than ôi, vị đó chỉ là một trong rất nhiều vị quản xét nhân tâm và đó là trạm cuối của loại bỏ nên không ngặt nghèo về kiểm định nữa. Ở cửa này hiếm khi có loại bỏ, rất lâu mới có 1,2 trường hợp do tuyến trên nhầm lẫn và cập nhật lại ngay. Ở cửa này vào là đi ngay xuống tầng dưới để tái chế hoàn dương lại từ đầu. Đó là lý giải cho sự u mê của bao nhiêu nhân mạng vì tin mà theo ông H.Chí rồi bị chết mà mất nội tạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *