TRẢI NGHIỆM

TRẢI NGHIỆM….!!!
Đời gập ghềnh ta vẫn phải bước đi
Dẫu đôi chân ngày càng già càng yếu
Dẫu mất đi tuổi thanh xuân muôn điệu
Nhưng cho ta biết nhiều thứ trên đời.
Ta biết yêu biết khóc và biết cười
Biết đắng cay, biết ngọt bùi dối trá
Biết con người sống thật hay sống giả
Và biết thêm luật nhân quả trầm luân.
Ta biết rồi đây cõi tạm mà thôi
Nên hãy sống cho đáng là người sống
Không cần có quá nhiều là tham vọng
Sống nhân từ mơ mộng để mà vui !
(st)
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *