TRI ÂN BẠN BÈ

TRI ÂN BẠN BÈ.
Thật lòng tôi phải gửi lời xin lỗi các bạn đã gửi lời mời kết bạn với tôi, mở fb ra thấy 1000 lời mời kết bạn, mà không thể nào để kết bạn được hết với các bạn!
Tôi sẽ cố gắng lọc lại số bạn bè không tương tác và để lấy chỗ kết bạn mới.
Chân thành cảm ơn các bạn của tôi.
Facebook là nền văn minh
Để cho bè bạn tâm tình sớm khuya
Bao nhiêu vất vả sớm trưa
Cũng nhờ facebook mà mưa lộc tài,
Từ cửa hàng bán áo dài
Cho đến bún chả đăng bài trên Face
Từ nam bắc sang đông tây
Bao nhiêu doanh nghiệp từ đây phát tài,
Vừa rồi đọc báo nghe đài
Có bà tiến sĩ giọng khàn như ve
Bà chê facebook nhà quê
Chỉ có cái bọn rồi nghề mới chơi!
Lại thêm bác sĩ dạy đời
Tâm thần phân liệt mới chơi hàng ngày
Chắc họ nửa tỉnh nửa say
Cần đưa họ gấp vào ngay ” thanh nhàn”!!!
Cảm ơn các bạn.
Hà nội ngày 23-7-2017
Bạn của facebook.
Lương Ngọc Huỳnh
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *