TÙ NHƯ KHÔNG TÙ

TÙ NHƯ KHÔNG TÙ !
Theo bài báo,tên tội phạm nguy hiểm này đang thụ án ngồi trong khám mà vẫn dùng điện thoại điều khiển đàn em buôn bán ma túy. Gọi điện liên lạc đến ba lần lận.Có trả tiền công vận chuyển ma túy cho đàn em hẳn hoi Thế này là thế nào ? Chả hiểu thế nào nữa ? Chả trách gì tội phạm ở nước ta ngày một sinh sôi như cỏ dại và nhờn pháp luật. Bởi vì tù mà như không tù.
Theo tôi nghĩ, phải truy xét cho ra và bỏ tù người coi tù…thằng tù này !

2 thoughts on “TÙ NHƯ KHÔNG TÙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *