Xin cảm ơn và bày tỏ sự kính trọng tới Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản

Xin cảm ơn và bày tỏ sự kính trọng tới Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản, cảm ơn ngài Thư ký báo chí vì thông tin chuyến thăm của các Ngài đến với chúng tôi thật là toàn diện, trang trọng rõ ràng, dễ hiểu, thẳng thắn thân thiện, hết sức chuẩn mực. Qua đó đã tỏ rõ sự yêu mến và tôn trọng chân thành đất nước và con người nơi các ngài đặt chân tới thăm.
Người dân Việt Nam không phải đoán mò, suy diễn lí do nội dung chuyến thăm cũng như điểm đến của các Ngài. Và vì vậy, vui mừng hay trở nên yêu mến cũng rõ được và thêm yên tâm vì sao mà vui mừng, yêu mến.
Nhớ và so sánh đến việc chọn thăm một chùa Tàu ở Sài Gòn – địa chỉ văn hoá duy nhất trong lịch trình của cựu TT Obama năm ngoái khiến dư luận đầy thắc mắc và cả thất vọng, tuy nhiên báo chí sau đó đã tránh đề cập. Không có câu trả lời hay thông tin minh bạch gì sau đó. Có một sự so sánh không hề nhẹ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *